Praktijkfolder

Praktijkfolder MCWK


MCWK

Kampstraat 45
6466 BR KERKRADE
Telefoon: 045-5418455
Fax: 045-5412113
Receptenlijn: 045-5411998

mcwk@ezorg.nl

openingstijden

maandag tm vrijdag 08:00-17:00

gesloten op de erkende feestdagen

KvK-nummer: 14095215

www.mcwk.nl

E-mail: mcwk@ezorg.nl


Recepten

Receptenlijn: 541 19 98 (24 uur per dag)
Spreek duidelijk uw naam. geboortedatum en medicatie in.

Online herhaalrecepten aanvragen.
U kunt tegenwoordig uw herhaalrecepten ook via het webformulier aanvragen.

Liever de assisitente spreken?
Bel tussen 08.00-12.00 uur of tussen 13.30-17.00 uur.

Aandachtspunten:

  • Voor 11.00 uur aangevraagde recepten kunt u de volgende dag afhalen in de apotheek.
  • Wacht niet tot alle medicijnen op zijn, maar bestel tijdig uw nieuwe recept, om te voorkomen dat u zonder medicatie komt te zitten.
  • Bij vragen over geneesmiddelen is het aan te bevelen met de oude verpakking naar de praktijk te komen om misverstanden te voorkomen.

spreekuur huisartsen

 

telefonische afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts via nummer

 

 

045-5418455

 

werkzame artsen:

Mevr. D. Bosch-Lenders, praktijkhouder

aanwezig: maandag, woensdag, donderdag (geen spreekuur), vrijdag

 

Dhr. R.N. Dinjens

aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

Dhr. F. Grijzen

aanwezig: dinsdag, woensdag, vrijdag

 

Mevr. T.M.A. Körver

aanwezig: dinsdag, vrijdag

 

Dhr. P.H.A. Le Doux

aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

 

Mevr. I.M.G.J. van Proemeren

aanwezig: maandag, woensdag, donderdag

 

Mevr. C.J.A. Schiffelers

aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

 

Dhr. Dr. H.E.J.H. Stoffers

aanwezig: maandag, donderdag

 

Mevr M. Voss

aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

 

 

De mogelijkheid bestaat om via onze site een afspraak te boeken, en herhaalrecepten van chronische medicatie te bestellen.

Daartoe moet u zich eenmalig aanmelden. U krijgt dan een inlogcode , en kunt zelf recepten herhalen of een afspraak maken.

 

 

 

Meestal zal  de assistente vragen wat de reden van het spreekuurbezoek is. Dit doet ze om te kunnen inschatten hoe snel iemand gezien moet worden of  om de mogelijkheid van een telefonisch consult te kunnen beoordelen. Ook kan het zijn dat zij u een zelfzorgadvies kan geven.

Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

1 Wat is de klacht of het probleem?

- sinds wanneer speelt dit probleem? - wat zijn de verschijnselen? - wat voor last heeft u ervan?

2 Maakt u zich ongerust over uw klacht?

- wat spookt er misschien door uw hoofd? - heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?

3 Wat is uw hulpvraag? 

- wilt u een behandeling? - wilt u informatie? -wilt u verder onderzoek?-wilt u uitleg /geruststelling?- wilt u iets anders? Zo ja, wat?

Zeg vooral alles tegen uw huisarts wat van belang kan zijn voor een goed antwoord op uw vragen!

 

huisbezoek

Wanneer U niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt U telefonisch een visite aanvragen voor 10.00 uur. De assistente kan dan de visite nog voor dezelfde dag in de agenda zetten.

Voor spoedvisites kunt U uiteraard altijd bellen tijdens de openingstijden van de praktijk (08.00-17.00 uur)

Het is vanzelfsprekend dat er in het praktijkgebouw meer en betere behandelmogelijkheden zijn. Het verdient dan ook aanbeveling om, indien mogelijk, naar de praktijk te komen.

praktijkondersteuning

De taken van de praktijkondersteuner zijn uitgebreider dan die van de assistente.

Zij controleert en begeleidt patienten met chronische ziekten zoals asthma, COPD, Diabetes Mellitus, hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen, die door de huisarts naar haar spreekuur zijn verwezen.

Per jaar ziet zij de patient gemiddeld 3 maal, waarna een afspraak bij de arts volgt of eerder indien de situatie daarom vraagt.

telefonische bereikbaarheid

De assistente is telefonisch bereikbaar van 08.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur op nummer 5418455 Bij haar kunt U terecht voor het maken van een afspraak voor het spreekuur en met korte vragen. In geval van spoed kunt U haar vragen U met de huisarts door te verbinden.

Er wordt veel gebruik gemaakt van dit nummer en kan dus bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Uitsluitend wanneer er sprake is van dringende medische hulp kunt u via het keuzen menu doorverbonden worden met onze spoedlijn (keuze 1).

 

Mocht u een afpsraak willen maken, dan kan dit ook via de website.

Daartoe moet u zich eenmalig aanmelden. U krijgt dan een inlogcode , en kunt zelf afpsraken bij de dokter van keuze inboeken.

bloedprikken

Wanneer Uw huisarts het nodig vindt om een bloedonderzoek te doen, kunt U dit in ons centrum laten prikken. Om bloed te laten prikken kunt u iedere dag terecht tussen 8.00 en 10.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Let er wel op of u nuchter moet zijn  of niet! Mocht het nodig zijn dat er , naast het bloedprikken, ook een hartfilmpje  (ECG) wordt gemaakt dan vragen wij u op dinsdag, woensdag of donderdag te komen.

wrattenspreekuur

Iedere 2e en 4e woensdag van de maand kunt U tussen 15.45 en 16.45 uur zonder afspraak terecht voor het aanstippen van wratten. De wratten worden door de assistente met vloeibare stikstof behandeld.

bevolkingsonderzoek

Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden door een van de assistentes verricht. U kunt hiervoor een afspraak maken op woensdag- donderdag- en vrijdagmiddag.

5418455

opvragen uitslagen

Iedere werkdag kunt U bellen tussen
13.30 - 17.00 uur
voor uitslagen van onderzoeken die door de huisarts zijn aangevraagd.

tel 5418455

Houdt U er rekening mee dat de uitslagen van sommige onderzoeken niet onmiddellijk bekend zijn bij de huisarts.

waarneming 5778844

De waarneming dagelijks vanaf 17.00 uur en in het weekend wordt verzorgd door de Stichting NightCare te Heerlen.

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsgeneeskundige hulp kunt U telefonisch contact opnemen met het Night Care nummer: 045-5778844.

 

In verband met het bewaken van uw medische gegevens, vragen we u ook de informatie:

toestemming inzage medische gegevens te lezen.

 

apotheek

In het centrum is een apotheek gevestigd. Recepten worden rechtstreeks, na goedkeuring van een arts,  naar de apotheek verzonden en kunnen de dag nadat ze besteld zijn aldaar afgehaald worden.

Telefoonnummer van de apotheek: (045)  5697905

De apotheek is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 - 17.30 uur.

Tevens kunt u op zaterdag terecht van 9.00 -13.00 uur.

 

Hebt u elders een apotheek in de regio? Ook dan wordt in de meeste gevallen uw aanvraag, nadat deze goedgekeurd is door de dokter, doorgestuurd naar uw apotheek.

 

Na 17.30 uur en in het weekend kunt u voor spoedrecepten terecht bij de

Nightcare apotheek: De Dassenburcht

Henri Dunantstraat 5 
6419 PC Heerlen.