spreekuur huisartsen

 

telefonische afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts via nummer

 

 

045-5418455

 

werkzame artsen:

Mevr. D. Bosch-Lenders, praktijkhouder

aanwezig: maandag, woensdag, donderdag (geen spreekuur), vrijdag

 

Dhr. R.N. Dinjens

aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

Dhr. F. Grijzen

aanwezig: dinsdag, woensdag, vrijdag

 

Mevr. T.M.A. Körver

aanwezig: dinsdag, vrijdag

 

Dhr. P.H.A. Le Doux

aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

 

Mevr. I.M.G.J. van Proemeren

aanwezig: maandag, woensdag, donderdag

 

Mevr. C.J.A. Schiffelers

aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

 

Dhr. Dr. H.E.J.H. Stoffers

aanwezig: maandag, donderdag

 

Mevr M. Voss

aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

 

 

De mogelijkheid bestaat om via onze site een afspraak te boeken, en herhaalrecepten van chronische medicatie te bestellen.

Daartoe moet u zich eenmalig aanmelden. U krijgt dan een inlogcode , en kunt zelf recepten herhalen of een afspraak maken.

 

 

 

Meestal zal  de assistente vragen wat de reden van het spreekuurbezoek is. Dit doet ze om te kunnen inschatten hoe snel iemand gezien moet worden of  om de mogelijkheid van een telefonisch consult te kunnen beoordelen. Ook kan het zijn dat zij u een zelfzorgadvies kan geven.

Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

1 Wat is de klacht of het probleem?

- sinds wanneer speelt dit probleem? - wat zijn de verschijnselen? - wat voor last heeft u ervan?

2 Maakt u zich ongerust over uw klacht?

- wat spookt er misschien door uw hoofd? - heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?

3 Wat is uw hulpvraag? 

- wilt u een behandeling? - wilt u informatie? -wilt u verder onderzoek?-wilt u uitleg /geruststelling?- wilt u iets anders? Zo ja, wat?

Zeg vooral alles tegen uw huisarts wat van belang kan zijn voor een goed antwoord op uw vragen!