waarneming 5778844

De waarneming dagelijks vanaf 17.00 uur en in het weekend wordt verzorgd door de Stichting NightCare te Heerlen.

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsgeneeskundige hulp kunt U telefonisch contact opnemen met het Night Care nummer: 045-5778844.

 

In verband met het bewaken van uw medische gegevens, vragen we u ook de informatie:

toestemming inzage medische gegevens te lezen.