praktijkondersteuning

De taken van de praktijkondersteuner zijn uitgebreider dan die van de assistente.

Zij controleert en begeleidt patienten met chronische ziekten zoals asthma, COPD, Diabetes Mellitus, hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen, die door de huisarts naar haar spreekuur zijn verwezen.

Per jaar ziet zij de patient gemiddeld 3 maal, waarna een afspraak bij de arts volgt of eerderĀ indien de situatie daarom vraagt.