urine

Wanneer de huisarts U vraagt de urine te laten nakijken, kunt U elke werkdag tot 10.00 uur de ochtendurine afgeven aan de gastvrouw. U kunt de urine het beste in de ijskast bewaren totdat u hem komt afgeven. 
De urine dient U in te leveren in een urinepotje, verkrijgbaar bij de apotheek, voorzien van naam en geboortedatum en onder vermelding van de klacht. Urine in andere dan bedoelde urinepotjes wordt niet aangenomen omdat verontreiniging de uitslag kan beinvloeden en tot een foutieve diagnose leiden.