Registratie Net Huisartsen

Medisch Centrum West kerkrade is een geacademideerse praktijk. Dat betekent dat wij een samenwerkingsverband hebben met de Universiteit Maastricht.

Een van onze taken is het registreren en coderen  van ziektes. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt anoniem, dus los van uw persoonsgegevens.

Als er een onderzoek is waarvoor wel persoonsgegevens nodig zijn, dan wordt ALTIJD vooraf aan de patiënt om toestemming gevraagd. Het staat u vrij om nee te zeggen. Voor u als patiënt heeft dat geen consequenties.